Thời gian nộp đơn kết thúc ngày 15 tháng 2

Trợ giúp cho nhân viên có thu nhập thấp của các quán bar, nhà hàng, và khách sạn

Thành phố Seattle đã hợp tác với Dịch vụ Gia đình Wellspring (Wellspring Family Services) để cung cấp một lần hỗ trợ tiền mặt để giúp đáp ứng các nhu cầu cơ bản của nhân viên trong ngành chiêu đãi bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19.

Đủ điều kiện

Quỹ Cứu trợ Khẩn cấp Nhân viên Ngành Chiêu đãi (Hospitality Worker Emergency Relief Fund) sẽ phục vụ nhân viên ngành chiêu đãi có thu nhập thấp, sống và làm việc tại Seattle và đã mất việc làm hay bị giảm lương do thay đổi việc làm và đóng cửa kinh doanh trong đại dịch COVID-19.

Để đáp ứng đủ điều kiện về thu nhập, hộ gia đình phải có thu nhập trung bình từ 60% trở xuống (AMI) đó là:

Số thành viên trong Gia đình

1 2 3 4 5 6 7 8
$50,160 $57,360 $64,500 $71,640 $77,400 $83,160 $88,860 $94,620


Các Câu hỏi Thường Gặp