Magtatapos ang bigayan ng aplikasyon sa Pebrero 15

Tulong para sa mga empleyado ng bars, restaurant, hotels, at motels na may mababang-sahod

Ang siyudad ng Seattle ay nakipag-ugnayan sa Wellspring Family Services upang magbigay ng minsanang tulong-salapi pantulong sa pangunahing pangangailangan ng mga empleyado ng hospitality industry na naapektuhan ng krisis dulot ng Covid-19.

Mga karapatdapat

Ang Hospitality Worker Emergency Relief Fund ay maglilingkod sa mga empleyado ng hospitality industry na may mababang sweldo na nakatira at nagta-trabaho sa Seattle na nawalan ng trabaho o nakaranas ng pagbawas sa sweldo sanhi ng pagbabago sa trabaho at pagsara ng mga negosyo sa panhaon ng pandemya ng Covid-19.

Upang maging kwalipikado sa kita, ang mga tao sa bahay ay kailangang mayroong 60% o mas mababang area median income [AMI] itoy ang mga sumusunod:

Laki ng pamilya

1 2 3 4 5 6 7 8
$50,160 $57,360 $64,500 $71,640 $77,400 $83,160 $88,860 $94,620


Mga kadalasang katanungan