ปิดรับสมัครวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2021

ช่วยเหลือแรงงานรายได้น้อยที่ทำงานอยู่ในบาร์ ร้านอาหาร โรงแรม และห้องพักริมทาง

เมืองซีแอตเทิลได้ร่วมมือกับ Wellspring Family Services เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยเงินสดแบบครั้งเดียว เพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของแรงงานในอุตสาหกรรมบริการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19

คุณสมบัติ

กองทุนฉุกเฉินเพื่อการบรรเทาทุกข์สำหรับพนักงานในอุตสาหกรรมบริการ ช่วยเหลือพนักงานในอุตสาหกรรมบริการที่มีรายได้น้อยซึ่งอาศัยและทำงานในซีแอตเทิล และสูญเสียงานหรือได้รับค่าจ้างลดลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานและการปิดกิจการในช่วงการระบาดของ COVID-19

เพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติด้านรายได้ ครัวเรือนต้องมีค่ามัธยฐานของรายได้ต่อครัวเรือน (Area Median Income: AMI) 60 เปอร์เซ็นต์ หรือน้อยกว่า ได้แก่

ขนาดครอบครัว

1 2 3 4 5 6 7 8
$50,160 $57,360 $64,500 $71,640 $77,400 $83,160 $88,860 $94,620


คำถามที่พบบ่อย