ปิดรับสมัครวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2021

ช่วยเหลือแรงงานรายได้น้อยที่ทำงานอยู่ในบาร์ ร้านอาหาร โรงแรม และห้องพักริมทาง

เมืองซีแอตเทิลได้ร่วมมือกับ Wellspring Family Services เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยเงินสดแบบครั้งเดียว เพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของแรงงานในอุตสาหกรรมบริการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19

คุณสมบัติ

กองทุนฉุกเฉินเพื่อการบรรเทาทุกข์สำหรับพนักงานในอุตสาหกรรมบริการ ช่วยเหลือพนักงานในอุตสาหกรรมบริการที่มีรายได้น้อยซึ่งอาศัยและทำงานในซีแอตเทิล และสูญเสียงานหรือได้รับค่าจ้างลดลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานและการปิดกิจการในช่วงการระบาดของ COVID-19

เพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติด้านรายได้ ครัวเรือนต้องมีค่ามัธยฐานของรายได้ต่อครัวเรือน (Area Median Income: AMI) 60 เปอร์เซ็นต์ หรือน้อยกว่า ได้แก่

ขนาดครอบครัว

1 2 3 4 5 6 7 8
$50,160 $57,360 $64,500 $71,640 $77,400 $83,160 $88,860 $94,620


คำถามที่พบบ่อย

คุณสมบัติ:

  • ต้องอาศัยอยู่ในเมืองซีแอตเทิล
  • มีงานทำหรือสูญเสียการจ้างงานเนื่องจาก COVID ในเมืองซีแอตเทิล
  • ปัจจุบันทำงานหรือเคยทำงานในอุตสาหกรรมบริการในเมืองซีแอตเทิล
  • ต้องมีค่ามัธยฐานของรายได้ต่อครัวเรือน (Area Median Income: AMI) เท่ากับหรือต่ำกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ในเมืองซีแอตเทิล

ปิดรับสมัครในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 23.59 น. คุณสามารถส่งใบสมัครได้ตลอดเวลาในช่วงเวลานี้ การสมัครล่าช้าจะได้รับการปฏิเสธ

เนื่องจากเงินทุนมีจำกัด เราจึงไม่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ทุกคนได้ ผู้สมัครที่มีสิทธิ์บางรายอาจไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงิน

ตามข้อมูลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐฯ (U.S. Citizenship and Immigration Services: USCIS) ผลประโยชน์จาก “การบรรเทาภัยพิบัติ” อย่างเช่นโครงการนี้ จะไม่มีการพิจารณาว่าบุคคลใดเป็นภาระของรัฐบาลหรือไม่ คุณยังสามารถอ่านเอกสารข้อมูลภาระของรัฐบาลของ USCIS สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกด้วย หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานะการย้ายถิ่นฐานและ/หรือการใช้สิทธิประโยชน์ คุณควรปรึกษากับ ทนายความด้านการย้ายถิ่นฐาน หรือ ผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงยุติธรรม (Department of Justice: DOJ)

หากคุณเป็นผู้พำนักถาวรตามกฎหมาย/ผู้ถือกรีนการ์ด การได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากกองทุนบรรเทาทุกข์สำหรับพนักงานในอุตสาหกรรมบริการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 แห่งเมืองซีแอตเทิล (Seattle COVID-19 Hospitality Relief Fund) จะไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกาของคุณ นอกจากนี้ยังจะไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกาของสมาชิกในครอบครัวผู้พำนักถาวรตามกฎหมาย/ผู้ถือกรีนการ์ดอีกด้วย หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานะการย้ายถิ่นฐานและ/หรือการใช้สิทธิประโยชน์ คุณควรปรึกษากับ ทนายความด้านการย้ายถิ่นฐาน หรือ ผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงยุติธรรม (Department of Justice: DOJ)

Wellspring Family Services มีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณส่งให้โดยสมัครใจผ่านใบสมัครออนไลน์ สำหรับกองทุนบรรเทาทุกข์สำหรับพนักงานในอุตสาหกรรมบริการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 แห่งเมืองซีแอตเทิล (Seattle COVID-19 Hospitality Relief Fund) เพื่อช่วยป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต รักษาความถูกต้องของข้อมูล และทำให้มั่นใจถึงการใช้ข้อมูลอย่างถูกต้อง Wellspring Family Services ได้กำหนดขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อปกป้องและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่รวบรวมไว้

Wellspring Family Services ไม่เปิดเผยข้อมูลของคุณโดยสมัครใจกับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงเทศบาลเมืองซีแอตเทิล

เราสามารถมอบช่องทางการสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทางพอร์ทัลออนไลน์เท่านั้น

ผู้สมัครที่มีสิทธิ์จะได้รับการจ่ายเงินเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

Wellspring คาดว่าจะมีการออกเช็คภายในวันที่ 1 พฤษภาคม แต่อาจเร็วกว่านั้น

แต่ละครอบครัวควรส่งใบสมัครหนึ่งใบสำหรับครอบครัวนั้น

ผู้ใหญ่แต่ละคนควรส่งใบสมัครสำหรับตนเองหนึ่งใบ

ใช่ สามารถสมัครในนามของบุตรได้ บุตรควรรวมอยู่ในใบสมัครของคุณ หากคุณมีสิทธิ์ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในคำถามที่ 1

ผู้สมัครที่มีสิทธิ์แต่ไม่มีที่อยู่อาศัยถาวรควรสมัครเข้าร่วมโครงการ Wellspring เตรียมพร้อมที่จะแนะนำคุณว่า วิธีใดคือวิธีที่ดีที่สุดในการขอความช่วยเหลือเป็นเงินสดให้กับคุณ โปรดยืนยันสถานการณ์ดังกล่าวในใบสมัครของคุณ เพื่อให้เราสามารถบริการคุณได้ดียิ่งขึ้น

หากครัวเรือนของคุณส่งใบสมัครหลายใบโดยไม่ได้ตั้งใจ Wellspring Family Services จะสามารถระบุได้ว่ามีการส่งใบสมัครหลายใบจากครัวเรือนเดียวกัน และจะตรวจสอบใบสมัครที่บ่งบอกถึงความต้องการที่สูงกว่า นอกจากนี้ Wellspring Family Services อาจติดต่อผู้สมัครทางโทรศัพท์หรือข้อความ หากตรวจพบปัญหาจากการสมัคร