Muddada codsiga waxay ku egtahay 15 ka Febaraayo, 2021

Caawimaada shaqaalaha hela mushaarka yar oo ka shaqeeya baararka, maqaayadaha, hoteelada, iyo albeergo

Magaalada Seattle waxay iskaashi la sameysay Wellspring Family Services (Laanta Adeegyada Qoyska ee Wellspring) si ay bixiso caawimaada lacageed ee halka mar ah si shaqaalaha shaqeeya looga caawiyo daboolida baahiyaha aasaasiga ah ee uu saameeyay dhibaatada COVID-19.

Uqalmida

Sanduuqa Gargaarka Degdega ah ee Shaqaalaha Hoteelada Seattle waxaa loogu talagalay shaqaalaha hela mushaarka hoose, shaqaalaha ka shaqeeya oo kunool Seattle ee dhumiyay shaqooyinkooda ama la kulmay mushaar dhimis iyo ganacsiyada u xirmay arrimo la xariira aafada COVID-19.

Si looga soo baxo uqalmida dakhliga, xubnaha qoysasku waa inay sameeyaan 60% ama wax ka yar dakhliga dhexdhexaadka aagga (AMI) kaas oo ah:

Tirada Qoyska

1 2 3 4 5 6 7 8
$50,160 $57,360 $64,500 $71,640 $77,400 $83,160 $88,860 $94,620


Su'aalaha Badanaa La iswaydiiyo